Blogg

Delt omsorg praktiseres av flere enn antatt.

father and child with kite at sunset
Licensed from: adrenalina / yayimages.com

Hva er egentlig delt omsorg? Noen ganger hører jeg at folk skiller delt omsorg og delt bosted, og at noen bruker helt andre begrep, som delt samvær.

Slik jeg forstår betydningen av begrepene, så er delt omsorg og delt bosted ment å dekke det samme. I loven, rettssystemet, familievernkontorer o.l. brukes delt bosted, fordi det i 1995 ble bestemt «bosted» var mer sammenfallende med folks forståelse av språket. Det vil si at man mente bosted var en beskrivelse som passet bedre enn omsorg. Personlig ser jeg ikke logikken bak dette. Man fortsetter ikke å dele bosted etter samlivsbrudd, men man fortsetter å dele omsorgen. Så hvorfor er «bosted» mer i tråd med folk forståelse? Mitt inntrykk er at veldig mange fortsatt tolker «delt bosted» som at barnet bor 50/50 hos hver forelder annenhver uke, uten noen fleksibilitet i forhold til tid. Det viser hvor forvirrende begrepet er. Derfor bruker jeg delt omsorg. Det beskriver helt korrekt at foreldrene deler på omsorgen og de forpliktelsene som følger med det å være forelder. 

Så til definisjonen. Delt omsorg betyr én ting i forskning i forhold til kontakten med foreldrene målt i tid, og én ting i juridisk forstand som handler om forpliktelser og rettigheter. Forskningen definerer ordninger hvor barnet bor 35-65% hos hver forelder, som delt omsorg. Juridisk sett handler det om at foreldrene har like rettigheter og forpliktelser. Delt omsorg som utgangspunkt i loven vil tydeliggjøre dette. Foreldrene vil stå like fritt til å avtale løsninger, men det vil være klart at de stiller likt i utgangspunktet. Jeg har lest i dagens lovtekst, og den sier ingenting om dette. Derfor kan man gå ut fra at foreldre har delt omsorg som utgangspunkt i dag, selv om det i praksis ikke virker slik.

Dette er et faktaark jeg kom over på regjeringens hjemmeside. Der står det litt om begrepene som brukes i forbindelse med foreldretvister, eller barnefordeling. Dette arket er åpenbart laget i forbindelse med forslag til en lovendring, uten at jeg har funnet ut hvilken, men jeg tror det kan være fra 2008. Merk at det allerede da påpekes følgende: delt omsorg (bosted) «Innebærer ikke nødvendigvis at barnet bor like mye hos hver, men at foreldrene har samme avgjørelsesmyndighet.» Dette er noe politikere og fagpersoner burde kjenne til. Man må derfor stille spørsmål ved intensjonene til de politikerne og interessegruppene som fremstiller det som noe annet.

Det jeg nå skal vise dere er meget interessant. I 2014 ga Statistisk Sentralbyrå ut rapporten «Bosted og samvær 2002, 2004 og 2012». De sistene tallene fra 2012 viser at fordelingen av bosted er slik: 66 % har bosted hos mor. 8 % har bosted hos far. 25 % har delt omsorg. Det er disse tallene som ofte brukes for å fortelle status på bostedsløsninger. Men det er interessant å se hva foreldrene har svart på de forskjellige spørsmålene. Litt nyttig info: Foreldrene er kategorisert etter hvor barnet har folkeregistrert adresse. Altså vil også foreldrene som har delt omsorg også kategoriseres som bostedsforelder og samværsforelder. Se på tallene i tabellen under.

Selv om totalen viser at 25 % har delt omsorg, så sier 26 % av samværsfedrene at de har det, mens 16 % av bostedsmødrene sier det samme. Så hva har de egentlig avtalt på familievernkontoret? Hvordan vet vi om disse foreldrene har avtale om delt omsorg, dersom svarene spriker på denne måten? Det forklares delvis av et frafall av fedre som svarer, men samtidig påpekes det i rapporten at mor og far til samme barn gir forskjellige svar. Det er uansett interessant å se. I tillegg er det interessant å se at delt omsorg er mye mer praktisert der hvor far er registrert som bostedsforelder. Der er det rapportert 53 % fra samværsmødre, og 42 % fra bostedssfedre.

Det er dog en annen tabell som gjør dette enda mer spennende. Nemlig månedlig samvær. Jeg minner om at når det snakkes om delt omsorg i forskning, så betyr det at barnet bor 35-65 % av tiden hos hver forelder. For å oppnå dette, snakker vi om minst 10 samværsdager i måneden. Se på tabellen under. 

Husker dere at tabell 2.1. viste at 25 % totalt rapporterte at de hadde delt omsorg? Her ser vi at 31 % totalt rapporterte at barna hadde 13+ dager med samvær. I tillegg hadde 24 % 8-12 dager. Også her rapporterte bostedmødre lavere andeler er samværsfedre, men likevel interessant. I tillegg har samværsfedre ferier med barna, som ofte trekker samværsstiden opp. Merk at 12 % av samværsfedre oppgir at de ikke har månedlig samvær. I rapporten samsvarer det godt med andelen som har en reisevei på 2,5 timer og mer. Det er ganske sannsynlig at dette henger sammen. Avstand er et betydelig problem, som gjør samvær vanskelig. Som vist i tidligere innlegg er lite eller null samvær potensielt veldig uheldig for barn. Muligheten til å flytte er dog noe motstandere av delt omsorg synes er veldig viktig. Kvinners bevegelsesfrihet settes overs barns rett til begge foreldre.

Denne rapporten viser at langt flere foreldre praktiserer løsninger som defineres som delt omsorg, enn andelen som betegner løsningen sin som det. Dette viser også at informasjonen om delt omsorg fra familievernkontorer, BUFDIR og barneombudet ikke er god nok. Fedre godtar en annenrangs omsorgsrolle, uten de samme rettighetene selv når de har de samme forpliktelsene.

Far 36

Følg meg på Facebook! Lik og del gjerne, om du er opptatt av barns rettigheter.

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..