Blogg

Likestilling mellom foreldre.

På de fleste områder vil mange i dag si at vi har likestilling. Kvinner og menn har samme rettigheter og samme muligheter. Men selv om likestilling de siste tiårene stort sett har handlet om kvinner, ser vi i dag at det også er områder hvor menn rammes. Det gjelder da særlig i forhold til samlivsbrudd, hvor man har felles barn. Her det en stor kamp å kjempe, og det er ikke noe som ser ut til å engasjere så mye som saker om kvinner. Dessverre er det også slik at en del hevder at likestilling kanskje ikke er det beste i denne situasjonen. Hadde de sagt det om fedre var den «foretrukne» omsorgspersonen?

Som jeg har skrevet tidligere, favoriserer fagmiljøene i stor grad mødre, basert på utdaterte hypoteser og tilbakevist forskning . Aftenposten har vist hvordan denne favoriseringen også skjer i domstolene, hvor foreldre har utsatt barn for vold. Mødre får lavere straffer, enn hva fedre gjør. Jeg har også skrevet litt om det, i relasjon til sak om foreldreansvar og flytting. Det finnes også en doktorgradsoppgave av Anita S. Storhaug, som viser at mødre får oppfølging av barnevernet, mens fedre blir holdt utenfor. Et utdrag fra denne: «I intervju med barnevernsarbeidere blir det formidlet en kjønnsessensialistisk forståelse av foreldreskap, hvor mødre og fedre blir tilskrevet ulike medfødte egenskaper, eller mangel på egenskaper, som har betydning for deres omsorgsevne. En slik forståelse fører til ulik posisjonering av mødre og fedre, og til at det rettes ulike forventninger til dem. En dominerende forståelse blant barnevernsarbeiderne ser også ut til å være at relasjonen mellom mor og barn er mer selvfølgelig og naturliggjort enn far-barnrelasjonen. Relasjonen mellom far og barn ser ikke ut til å bli tillagt samme verdi og betydning, og fører i noen tilfeller til at far blir satt på sidelinjen i arbeidet med familien. Far som hovedansvarlig omsorgsperson for barna fremstår som et unntak og en nødløsning, i tilfeller hvor mor ikke er i stand til å ivareta omsorgen. «

I 2010 kom Kvinnepanelet, satt ned av Audun Lysbakken, frem til at voldelige fedre skulle nektes samvær. Det er jo interessant, siden NOVA-rapporten fra 2007, hadde funnet at flere barn hadde blitt utsatt for vold fra mødre. Likevel skulle bare fedre rammes, mente Kvinnepanelet. Vi kunne lese at «Brenna mener det ikke er en forutsetning at det skal foreligge en voldsdom mot mannen.» Med andre ord, mente lederen for Kvinnepanelet, Loveleen Rihel Brenna, at uskyldspresumpsjonen ikke skal gjelde for menn. Dette er akkurat det samme SV-politiker Inga Marte Thorkildsen har fremmet. Til Dagbladet sier hun at «Vi kan ikke legge straffelovens beviskrav til grunn. Det er bedre at en uskyldig foreldre mister samværsretten enn at et uskyldig barn blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep.» Tilsynelatende mener Inga Marte Thorkildsen at det er greit å frata samvær basert på anklager. De trenger ikke en gang være reelle, fordi hun mener det er greit at uskyldige foreldre mister samværsretten. Dette sier en del om hvor liten respekt hun har for fedre. For hun vet godt at majoriteten av samværsforeldre er fedre, og bostedforeldre er mødre. Det er kun samværsforeldre hun vil frata samvær, ikke bostedsforeldre, noe som bekrefter fordommene hun besitter.
Inga Marte Thorkildsen mener at » (Men) dersom man legger til grunn straffelovens strenge beviskrav, beskytter vi ikke barna. Det er å gamble med barns helse og framtid.» Å straffe noen uten bevis, er i strid med menneskerettighetene. Å straffe noen for noe som muligens kan skje i fremtiden, dersom anklagene skulle være sanne, viser jo også tydelig hvilke fordommer Inga Marte Thorkildsen har. Man kan aldri forutse fremtiden. Hva om anklagene er falske, mor er voldelig, og barnets helse og fremtid blir ødelagt fordi far ble fratatt samværet? I tillegg fremkommer det at i en rapport fra NKVTS 2014 at det er en større risiko for at såkalte alenemødre utøver vold mot barn.
Det er viktig å understreke at vold mot barn er alvorlig uansett hvem som står bak. Men å bygge et system rundt fordommer mot menn, og å se bort fra uskyldpresumpsjonen, er det en god løsning?

Selv om Inga Marte Thorkildsen uttalte seg som hun gjorde i 2013, kommer hun i år med dette utsagnet i Aftenposten: «- Da vi på 60-tallet åpnet øynene for barnemishandling, var oppmerksomheten på mor. Så kom feministene og rettet fokuset mot voldelige menn. Det ser ut som om vi bare klarer å ha én tanke i hodet samtidig, for fortsatt velger mange å tro at det ikke kan være sant at mor er gjerningsperson.» Dette har hun jo selv bidratt til å opprettholde og fremme, nettopp ved å jobbe for å frata fedre rett til samvær kun basert på anklager. 
I den samme artikkelen ser vi også hvordan barneombud Anne Lindboe fremstiller far som den som utøver den groveste volden:  «Kanskje er det fedre som står for grov vold, mens mor oftere står for daglig, mindre fysisk mishandling, gjerne kombinert med psykisk vold. Det kan være vel så alvorlig, mener barneombudet.» Det er en fascinerende vinkling. De fleste vil automatisk mene at grov vold er mer alvorlig.  Legg merke til at Lindboe sier «Kanskje». Er det tilfeldig at hun formulererer seg slik? I NOVA-rapporten fra 2007, rapporterte ungdommer at den grove volden var omtrent lik fra mor og far.

Feministpartier som Feministisk Initiativ og feministiske politikere som Kirsti Bergstø i SV, er også eksempler på motstandere av at fedre skal likestilles med mødre. Fedre blir sett på som noen som skal bidra økonomisk, men ikke få ta del i det som primært er viktigst for barna. De mener også at dersom fedre skal likestilles, vil det «ramme» mødrene. Dette er veldig åpenbart i formuleringene som kommer frem. Det er f.eks. ikke noe ønske om sanksjoner mot samværssabotasje. Med andre ord skal menn fortsatt betale mor, selv om de ikke får se sine barn.
Bostedsforeldre kan faktisk tjene på å nekte samvær. Det får heller ingen reelle konsekvenser om de går imot en dom som sier at barna skal treffe sin samværsforelder. Ingen følger det opp. Dersom bostedsforelderen blir ilagt tvangsmulkt, kan den henvende seg til NAV, og belønnes for å forhindre samværet. Det høres utrolig ut, men les dette.

Norsk kvinnesaksforening er veldig klare på hva de mener er viktigst etter et brudd. Det er ikke at barna får opprettholdt kontakt med begge foreldre. Det er at mødre skal ha handlefrihet, uten å ta hensyn til barn og far, og slippe å ta ansvar. På side 13 kan vi lese «Det er tvert om et betydelig problem at samværsforeldre (les fedre) ikke følger opp sine forpliktelser, jamfør bidragsgjelda. Om en skulle sette inn innsatsen der problemene er størst, burde en satse på tiltak for å innskjerpe  samværsforeldres plikter heller enn å begrense omsorgsforeldres handlefrihet. » Fars plikt er i følge norsk kvinnesaksforening altså det økonomiske. Fedre skal ta ansvar for mor og barn økonomisk, men skal ikke automatisk få lov til å ta del i barnets liv.

I mange år har fokuset vært på kvinners likestillingskamp. Men dersom vi ønsker reell likestilling, må også menn inkluderes. Man kan ikke begynne å trekke skjevhetene andre veien. Mange mødre og fedre blir enige om delt bosted og mange blir nok også enige om andre bostedsløsninger. Men ved uenighet står mor sterkest, delt bosted frarådes ofte uten at det er grunnlag for det, også der foreldrene er enige, og domstolene oppleves for mange som partiske.
I dag går Mannsforum i 8. mars-tog under parolen «Delt omsorg for barnets beste». Det er en sak om dette på TV2. Dette bidrar til å sette fokus på at denne kampen handler om likestilling og barns rettigheter, og ikke far mot mor.

Jeg kjemper ikke mot mødre. Jeg kjemper mot et system som favoriserer den ene forelderen på bakgrunn av kjønn.
Jeg kjemper ikke mot kvinners rettigheter. Jeg kjemper for barnas rett til å kjenne og få omsorg fra begge sine foreldre.

#BarnasBeste

Far, 35

1 tanke om “Likestilling mellom foreldre.”

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..