Blogg

Min korrespondanse med barneombudet om barnets beste.

Etter å ha lest barneombud Anne Lindboes uttalelser om delt bosted i mediene, og sett henne gjenta de samme poengene, uten at hun reflekterer noe over tilbakemeldingene hun får, eller utdyper hva som ligger bak deres anbefalinger, bestemte jeg meg for å sende Barneombudet en mail med spørsmål. Mailen ble sendt 05.04.2016.

Dette er spørsmålene jeg sendte:

Hei!

 

Jeg er en av mange fedre som får redusert eller mister kontakten (med barnet) med dagens system, og synes det er veldig leit å se når barneombudet går hardt ut mot en løsning som åpenbart er bedre enn dagens løsning, for både barn og foreldre.

Barneombudet sier at det finnes en del forskning som viser at barn under 3 år er for små for delt bosted. Jeg lurer på hvilken forskning dette er?

Barneombudet sier at hun støtter BUFDIR. Deres anbefalinger er basert på 4 rapporter, hvor 2 hevder at små barn ikke burde overnatte borte fra sine mødre. Problemet er for det første at de faktisk tar utgangspunkt i mødrene, og ser bort fra barnas tilknytning til fedrene. For det andre at den ene rapporten er tilbakevist, og forfatteren senere har gått ut og sagt at det ikke finnes støtte for å fraråde overnattinger for barn under 2 år. For det tredje er en annen av rapportene kritisert for å ta for seg demografiske grupper som ikke er representative. Kjenner ikke barneombudet til dette?

Hvorfor presenterer barneombudet delt bosted som 50-50?
Delt bosted er 35-65% botid hos hver forelder. Det trenger altså ikke være mer enn hva normalt samvær er i dag. I tillegg vil foreldrene stille likt i forhold til plikter og rettigheter.
Hva mener barneombudet barn har å tape på likestilte foreldre?

I dag er det et problem at bostedforeldre (mødre) kan ta med seg barn og flytte uten samtykke fra samværsforeldre (fedre). Det finnes forskning som viser at dette kan få flere negative konsekvenser for barn. Hvorfor støtter barneombudet å opprettholde dette?

Barneombudet har uttalt at savnet etter den ene forelderen kan være det minste av to onder i en totalpakke. Hva er det andre ondet?

Hvordan resonnerer hun seg frem til at savnet etter en forelder ikke er så ille, når det er godt dokumentert at dette fører til depresjon, temperament, lav selvtillit, m.m. hos barn?

Ser frem til svar.

 

Med vennlig hilsen

 

Svaret fra barneombudet kom lenge etterpå, 20.05.2016.

Deres ref:
Vår ref: 16/00588-3
Saksbehandler: Ane Gjerde
Dato: 19. mai 2016

Delt bosted
Barneombudet viser til din henvendelse. Vi beklager at det har tatt tid før du får svar. Det skyldes at vi får mange saker inn til vårt kontor. Du skriver til oss fordi du synes det er leit å se at Barneombudet går hardt ut mot en løsning med delt bosted, som du mener er åpenbart bedre enn dagens løsning. Vi har dessverre ikke kapasitet til å redegjøre for alle spørsmålene dine, men håper at vårt svar likevel vil gi deg mer svar på hva som er bakgrunnen barneombudets uttalelser i mediene om delt bosted.
Om delt bosted
Mange flere velger delt bosted etter samlivsbrudd nå, enn bare for noen år siden. For mange voksne og barn er det en god løsning. Viktige premisser for at ordningen skal fungere er at foreldrene bor i nærheten av hverandre, foreldrene samarbeider og har lavt konfliktnivå, og viktigst av alt at barna trives med ordningen.
Evnen og viljen til å samarbeide er sentralt for å få ordningen med delt bosted til å fungere utover det å bli enige om en bostedsbrøk. Foreldre må klare å snakke sammen og makte å bli enige i større avgjørelser om dagliglivet til barnet. Ved å ha delt bosted hos to foreldre som ikke samarbeider godt, er risikoen stor for at barn må forholde seg til høyt konfliktnivå over lang tid. Det å leve mellom to foreldre som ikke makter å samarbeide vet vi ikke bra for barna. Det går ut over barnets helse, både psykisk og fysisk. Forskning viser da også at langvarige og eller intense konflikter mellom foreldre er en av hovedårsakene til psykiske problemer hos barn som ikke bor sammen med begge foreldrene. Selv om delt bosted absolutt kan være bra for mange barn, har vi ingen forskning som sier at dette er den beste løsningen for alle barn. Tvert i mot er det tydelige anbefalinger om ikke å ha delt bosted for de aller minste barna under tre år. Når vi reagerer på forslaget om å løfte fram delt bosted for barn som et foretrukket alternativ når foreldre går fra hverandre, er det fordi vi mener dette kan svekke barns rett til gode, individuelle vurderinger om hva som er best for akkurat dem. Forslaget setter ikke barnets beste i sentrum, slik det skal ifølge FNs barnekonvensjon. For Barneombudet er det maktpåliggende at barns behov aldri må vike for hensynet til likestilling eller foreldrerettferdighet. Barn har rett til en forutsigbar, ansvarlig og likeverdig medvirkning fra begge foreldre gjennom hele oppveksten. Det avgjørende må imidlertid alltid være hva som er best for barnet. Vi er redde for at ved å trekke fram én løsning; delt bosted, som gullstandarden, er det stor fare for at det svekker det sterke barnefokuset som disse sakene krever.

Forskning
Som nevnt er det ikke framlagt tilstrekkelig med forskning som taler for at delt bosted er bra for alle barn. Vi ser vi at ulike retninger innen psykologien også diskuterer og argumenterer mot hverandre. Dette viser at det ikke er grunnlag for å være sikker på noe annen enn at det beste for barn er å beholde retten til en individuell vurdering. Vår erfaring er at årsakene til at foreldre ikke makter å være foreldre sammen etter et samlivsbrudd er mange og svært sammensatte. Vi stiller oss svært tvilende til at man på et generelt grunnlag si at likestilt foreldreskap automatisk vil senke konfliktnivået mellom foreldre. Her tror vi heller på individuelt tilpasset hjelp, og da primært fra familievernet. Dagens barnelov er nøytral. Den sier at foreldrene skal avtale hvor barnet skal bo. Den trekker ikke frem en løsning som den beste, og gir foreldrene ansvaret for å finne den løsningen som passer best for akkurat deres barn og deres familie. En endring i lovteksten kan signalisere at delt bosted er den foretrukne løsningen og på den måten svekke barns rett til gode, individuelle vurderinger om hva som er best for akkurat dem. Barneombudet anbefaler derfor at loven ikke endres. Dette betyr ikke at Barneombudet er mot delt bosted, det vi er i mot er å svekke barnets rett til en individuell barnets beste vurdering.
 

Vennlig hilsen
Camilla Kayed                                                                                            Ane Gjerde

fagsjef                                                                                                         seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

Kreditering: Marius Hauge for Barneombudet

Camilla Kayed,
fagsjef i barneombudet
Kreditering: Marius Hauge for Barneombudet

 
        
  

Ane Gjerde,
seniorrådgiver i Barneombudet.
Kreditering: Marius Hauge for Barneombudet

 

Jeg skal ikke gjennomgå svaret i denne omgang, folk kan selv avgjøre om de synes barneombudet gjør en god jobb i å besvare mine spørsmål, eller om dette illustrerer en manglende vilje til å diskutere temaet. Merk at de sier de håper svarene deres gir meg mer innsikt i bakgrunnen for ombudets uttalelser i mediene. Teksten som følger er dog nøyaktig det samme som står i mediene. Det står ingenting om bakgrunnen for uttalelsene. De kommer med en del påstander, som tilsynelatende er synsing.
Jeg håper folk ser at noe skurrer hos barneombudet. Jeg kommer med spørsmål og innvendinger basert på barneombudets uttalelser. Barneombudet burde da adressere spørsmålene, og evt. forklare hvorfor de ikke er enige, tilbakevise eller oppklare. I stedet unngår de dem, og gjentar sine opprinnelig påstander.

Er det ikke ganske tydelig at Barneombudet har vedtatt disse oppfatningene?

Les gjennom, og si gjerne hva dere mener.

Far, 36.

5 tanker om “Min korrespondanse med barneombudet om barnets beste.”

 1. Jeg er dessverre ikke overrasket. Barneombudet burde døpes om til «Mødreombudet». Det hadde passet langt bedre…

  Liker

 2. I dag er det det at barnet skal bo hos mor som er gullstandarden, og i praksis «barnets beste». Hvorfor hindrer ikke dette en «individuell vurdering» av «barnets beste»? Inntil «barnets beste» blir nøyaktig definert i en lovtekst, så er dette et uttrykk uten verdi. Jeg har selv vært gjennom en rettsprosess ifbm barnefordeling, og én ting er 100% sikkert; det ble ikke foretatt noen individuell vurdering av barnets beste. «Sakkyndig» hadde kun lest sakspapirene og aldri møtt barnet eller foreldrene før rettsmøtet. Da jeg ba henne redegjøre for hvor hun hentet sine teorier fra, var det i hovedsak BUFDIR sine retningslinjer hun kunne referere til.

  Liker

 3. Viser til svar fra barneombudet. Å si at det er barnets rett til individuelle avgjørelser , er sjokkerende dårlig. Da vil en ikke forstå at barn kan Være påvirket og manipulert om de blir spurt om bosted. Da vet de ikke at barn kan snakke utfra følelser i nuet, og at de ikke skal være ansvarlig for konsekvenser av sine valg.

  Liker

 4. Det overrasker meg stadig at departementet aldri har kapasitet til å besvare spørsmål som blir stilt… De har mulighet til å skrive en masse innledende svada før de copy-paste’er resten av svaret som er generelt og intetsigende…
  Hadde de brukt tida til å svare på den faktiske henvendelsen ville de brukt mindre tid på å svare på henvendelsen. Tanken som melder seg er umiddelbart at folka ikke besitter kompetanse til å besvare spørsmål rundt lovverket de forvalter og anbefalingene de gir.
  Det skaper ikke særlig tillit!!!!

  Liker

 5. Svaret fra barneombudet er jo i grunnen svært selvmotsigende. Man står jo fritt til å avtale delt bosted i dag, men om mor motsetter seg dette så blir det ikke noe av. Slik barneombudet argumenterer er det nok at mor har bestemt seg for at samarbeidet fungerer dårlig og det er høyt konfliktnivå. Og som belønning får hun gjerne fast bosted og far får minimalt med samvær. Forstår ikke helt hvorfor det er far som skal legge ned stridsøksen for å ta hensyn til barnets beste når det er like mye mor sitt ansvar. Det er konflikten som er skadelig for barnet, og den løser seg vel ikke om man har fast bosted?

  Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..